Zamówienia publiczne

Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2019/2020 z podziałem na 8 części” – nr postępowania 098/19

Numer postępowania:

098/19
Termin składania ofert: 2019-06-18 o godz 10:00:00

Część 1

CZĘŚĆ 1 – dostawa 1 500 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Gostynin – Płock. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 300 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
P.P.H.U. BUDAMREK Tomasz Rek
05-200 Wołomin
ul. Kasprzykiewicza 92, Leśniakowizna
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 66420.00 brutto

Część 2

CZĘŚĆ 2 – dostawa 1 800 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Ciechanów. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 360 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Usługi Transportowe Andrzej Brzęcki
06-200 Maków Mazowiecki
ul. Stanisława Moniuszki 93C
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 55473.98 brutto

Część 3

CZĘŚĆ 3 – dostawa 1 400 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 280 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
STD Jarosław Dąbrowski
05-831 Wola Krakowiańska
ul. Transportowa 23
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 47196.58 brutto

Część 4

CZĘŚĆ 4 – dostawa 1 800 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Ostrołęka. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 360 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Usługi Transportowe Andrzej Brzęcki
06-200 Maków Mazowiecki
ul. Stanisława Moniuszki 93C
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 54411.26 brutto

Część 5

CZĘŚĆ 5 – dostawa 4 690 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 938 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
P.P.H.U. BUDAMREK Tomasz Rek
05-200 Wołomin
ul. Kasprzykiewicza 92, Leśniakowizna
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 186905.88 brutto

Część 6

CZĘŚĆ 6 – dostawa 3 100 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 620 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
P.P.H.U. BUDAMREK Tomasz Rek
05-200 Wołomin
ul. Kasprzykiewicza 92, Leśniakowizna
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 128116.80 brutto

Część 7

CZĘŚĆ 7 – dostawa 9 820,00 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Radom. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 1 964 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
JKD Sp. z o.o.
26-500 Szydłowiec
ul. Wysoka 6
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 275392.08 brutto

Część 8

CZĘŚĆ 8 – dostawa 3980 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Otwock – Piaseczno. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 796 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
STD Jarosław Dąbrowski
05-831 Wola Krakowiańska
ul. Transportowa 23
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 145687.10 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-06-07 11:33:14

Data modyfikacji: 2019-06-07 14:49:38

Wersja: 1