Zamówienia publiczne

Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo - pieszych zlokalizowanych  w ciągu dróg wojewódzkich - „Przebudowa drogi polegająca na budowie chodników  w ciągu drogi wojewódzkiej nr 615 w miejscowości Stupsk na odc. od km 8+340 do km 8+599” - nr postępowania 123/19

Numer postępowania:

123/19
Termin składania ofert: 2019-08-07 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
KRUSZ-BET Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
06-513 Wieczfnia Kościelna
Uniszki Zawadzkie 128
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 273433.75 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-07-22 15:15:50

Data modyfikacji: 2019-07-22 15:35:02

Wersja: 1