Zamówienia publiczne

Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 739 Piwonin – Osieck ul. Piwońska i ul. Parysowska w m. Sobienie Jeziory odcinek od km 7+912 do km 9+548” - nr postępowania 170/19

Numer postępowania:

170/19
Termin składania ofert: 2019-10-31 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Konsorcjum firm Lider: PHU TOWEMO Monika Szczygieł, Partner: TOWEMO Sp. z o.o.
05-400 Otwock
ul. Stefana Żeromskiego 73k
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 3960894.38 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-10-16 11:52:12

Data modyfikacji: 2019-10-25 09:40:26

Wersja: 1