Zamówienia publiczne

Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Opracowanie dokumentacji projektowej a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z podziałem na 5 części:

 

Część 1        Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 626 z drogą powiatową nr 2130W w m. Gąsewo Poduchowne, gmina Sypniewo, powiat makowski.

Część 2        Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 544 z drogą powiatową nr 3236W w m. Chodkowo Kuchny, gmina Płoniawy Bramura, powiat makowski.

Część 3        Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 544 z drogą gminną w km 122+387 na terenie m. Rogowo, gmina Płoniawy Bramura, powiat makowski.

Część 4        Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 614 z drogą powiatową nr 2510W w m. Surowe, gmina Czarnia, powiat ostrołęcki.

Część 5        Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 614 na odcinku od km 34+080 do km 35+893 na terenie m. Myszyniec wraz z obiektem mostowym w km 35+388, gmina Myszyniec, powiat ostrołęcki.

– nr postępowania 191/19

Numer postępowania:

191/19
Termin składania ofert: 2020-01-24 o godz 10:00:00

Część 1

Część 1 Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 626 z drogą powiatową nr 2130W w m. Gąsewo Poduchowne, gmina Sypniewo, powiat makowski.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Vivalo Sp. z o.o.
02-640 Warszawa
ul. J.P. Woronicza 78/13
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 198030.00 brutto

Część 2

Część 2 Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 544 z drogą powiatową nr 3236W w m. Chodkowo Kuchny, gmina Płoniawy Bramura, powiat makowski.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Vivalo Sp. z o.o.
02-640 Warszawa
ul. J.P. Woronicza 78/13
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 198030.00 brutto

Część 3

Część 3 Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 544 z drogą gminną w km 122+387 na terenie m. Rogowo, gmina Płoniawy Bramura, powiat makowski.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Biuro Projektowe VIAE Kazimierz Krzemiński
03-343 Warszawa
ul. Rembielińska 4 m 179
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 72988.20 brutto

Część 4

Część 4 Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 614 z drogą powiatową nr 2510W w m. Surowe, gmina Czarnia, powiat ostrołęcki.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Kom-projekt s.c.
06-200 Maków Mazowiecki
ul. Witosa 18
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 102090.00 brutto

Część 5

Część 5 Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 614 na odcinku od km 34+080 do km 35+893 na terenie m. Myszyniec wraz z obiektem mostowym w km 35+388, gmina Myszyniec, powiat ostrołęcki.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Kom-projekt s.c.
06-200 Maków Mazowiecki
ul. Witosa 18
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 211560.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-12-23 12:48:53

Data modyfikacji: 2020-01-21 09:23:43

Wersja: 1