Zamówienia publiczne

Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka – Ostrów Mazowiecka na odcinku od km 39+978 do km 41+861 (L = 1,883 km)” m. Ostrów Mazowiecka” - nr postępowania 043/20

Numer postępowania:

043/20
Termin składania ofert: 2020-04-07 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o.
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. Brokowska 37
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 5349696.11 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-02-19 09:27:57

Data modyfikacji: 2020-04-02 07:18:12

Wersja: 1