Zamówienia publiczne

Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Opracowanie dokumentacji projektowej a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z podziałem na 2 części:

 

Część 1        Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi nr 540 na odcinku od km 6+470 do 8+300 – przejście przez Proboszczewice Stare, gmina Stara Biała, powiat płocki;

Część 2        Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 555 na odcinku od km 5+470 do 6+800 – przejście przez Siecień, gmina Brudzeń Duży, powiat płocki.

– nr postępowania 064/20

Numer postępowania:

064/20
Termin składania ofert: 2020-04-28 o godz 10:00:00

Część 1

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 540 na odcinku od km 6+470 do 8+300 – przejście przez Proboszczewice Stare, gmina Stara Biała, powiat płocki;

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie informuje, że na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) unieważnia wyżej wymienione postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie tych zamówień zamierza przeznaczyć kwotę 405 900,00 zł brutto: w tym na zadanie nr 1 kwota –221 400,00 zł oraz na zadanie nr 2 kwota –184 500,00 zł brutto i nie może zwiększyć tych kwot do ceny najkorzystniejszych ofert.

Część 2

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 555 na odcinku od km 5+470 do 6+800 – przejście przez Siecień, gmina Brudzeń Duży, powiat płocki.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie informuje, że na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) unieważnia wyżej wymienione postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie tych zamówień zamierza przeznaczyć kwotę 405 900,00 zł brutto: w tym na zadanie nr 1 kwota –221 400,00 zł oraz na zadanie nr 2 kwota –184 500,00 zł brutto i nie może zwiększyć tych kwot do ceny najkorzystniejszych ofert.

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-04-08 12:35:19

Data modyfikacji: 2020-04-16 12:48:09

Wersja: 1