Zamówienia publiczne

Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 760 od km 1+195 do km 2+200” - nr postępowania 062/20

Numer postępowania:

062/20
Termin składania ofert: 2020-04-30 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
P.P.U.H. EFEKT Sp. z o.o. Budowa i Naprawa Dróg
02-495 Warszawa
ul. Szomańskiego 8
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 827790.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-04-15 14:04:05

Data modyfikacji: 2020-04-23 14:54:17

Wersja: 1