Zamówienia publiczne

Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Dostawa 1 sztuki koparko-ładowarki na potrzeby Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich” – nr postępowania 144/20

Numer postępowania:

144/20
Termin składania ofert: 2020-11-17 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
WARYŃSKI TRADE Sp. z o.o.
05-077 Warszawa
ul. Trakt Brzeski 118
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 352887.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-11-09 11:30:03

Data modyfikacji: 2020-11-09 11:40:37

Wersja: 1