Zamówienia publiczne

Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

 

„Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinkach: od km 76+272 do km 76+628, od km 76+758 do km 77+474 i od km 81+610 do km 82+910”

- nr postępowania 164/20

Numer postępowania:

164/20
Termin składania ofert: 2021-01-19 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Konsorcjum Firm: Lider- Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Partner- ALTOR Sp. z o.o.
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Kolejowa 28
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 1193401.67 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-12-17 12:04:36

Data modyfikacji: 2021-01-13 13:40:39

Wersja: 1