Zamówienia publiczne

Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 876 na odcinku od km 4+350 do km 7+083” - nr postępowania 171/20

Numer postępowania:

171/20
Termin składania ofert: 2021-01-15 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
DROG-BET Marcin Głuchowski
96-500 Sochaczew
ul. Gawłowska 179a
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 789534.64 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-12-22 10:18:51

Data modyfikacji: 2021-01-05 14:55:20

Wersja: 1