Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Mazowsze EU

Opiniowanie projektów organizacji ruchu

Opiniowanie projektów organizacji ruchu.

Odbiorca usługi:

Osoby fizyczne, prawne.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o zaopiniowanie projektu czasowej organizacji ruchu.

Załączniki:

 1. Plan orientacyjny w skali od 1:10000 do 1:25000.
 2. Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 zawierający lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz parametry geometrii drogi.
 3. Programy sygnalizacji i obliczenia przepustowości, w przypadku projektu zawierającego sygnalizacje świetlną.
 4. Opis charakterystyki robót, zagrożeń lub utrudnień.
 5. Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu.
 6. Nazwisko i podpis projektanta.

 

Miejsce składania:

W siedzibach odpowiednich terytorialnie Rejonów Drogowych MZDW.

Gostynin-Płock (RD-1)

ul. Krośniewicka 5

09-500 Gostynin

rd.gostyninobf2mzdw.pl 

Węgrów-Siedlce (RD-6)

ul. Gdańska 52

07-100 Węgrów

rd.wegrowobf3mzdw.pl 

Ciechanów (RD-2)

ul. Leśna 30

06-400 Ciechanów

rd.ciechanowobf5mzdw.pl

Radom (RD-7)

ul. Wolanowska 61

26-600 Radom

rd.radomobf3mzdw.pl

Grodzisk Mazowiecki (RD-3)

ul. Traugutta 41

05-825 Grodzisk Mazowiecki

rd.grodziskobf3mzdw.pl

Otwock-Piaseczno (RD-8)

ul. Górna 18

05-400 Otwock

rd.otwockobf7mzdw.pl

Ostrołęka (RD-4)

ul. Mazowiecka 44

07-407 Czerwin

rd.ostrolekaobf7mzdw.pl 

Garwolin (RD-9)

ul. Staszica 15 bud.B

08-400 Garwolin

rd.garwolinobf2mzdw.pl

Wołomin-Nowy Dwór (RD-5)

ul. Kobyłkowska 1

05-200 Wołomin

rd.wolominobf9mzdw.pl

 

 

 

Wniosek o zaopiniowanie projektu stałej organizacji ruchu.

  

      Załączniki:

 1. Plan orientacyjny w skali od 1:10000 do 1:25000.
 2. Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 zawierający lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz parametry geometrii drogi.
 3. Programy sygnalizacji i obliczenia przepustowości, w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną oraz dodatkowo, w przypadku sygnalizacji akomodacyjnej lub acyklicznej, zasady dokonywania zmian i sposób ich rejestracji w postaci schematu blokowego, granicznych wartości faz ruchu, przejść międzyfazowych itp.
 4. Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze.
 5. Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu.
 6. Nazwisko i podpis projektanta.

Miejsce składania:

W siedzibach odpowiednich terytorialnie Rejonów Drogowych MZDW.

 

Gostynin-Płock (RD-1)

ul. Krośniewicka 5

09-500 Gostynin

rd.gostyninobf2mzdw.pl 

Węgrów-Siedlce (RD-6)

ul. Gdańska 52

07-100 Węgrów

rd.wegrowobf3mzdw.pl 

Ciechanów (RD-2)

ul. Leśna 30

06-400 Ciechanów

rd.ciechanowobf5mzdw.pl

Radom (RD-7)

ul. Wolanowska 61

26-600 Radom

rd.radomobf3mzdw.pl

Grodzisk Mazowiecki (RD-3)

ul. Traugutta 41

05-825 Grodzisk Mazowiecki

rd.grodziskobf3mzdw.pl

Otwock-Piaseczno (RD-8)

ul. Górna 18

05-400 Otwock

rd.otwockobf7mzdw.pl

Ostrołęka (RD-4)

ul. Mazowiecka 44

07-407 Czerwin

rd.ostrolekaobf7mzdw.pl 

Garwolin (RD-9)

ul. Staszica 15 bud.B

08-400 Garwolin

rd.garwolinobf2mzdw.pl

Wołomin-Nowy Dwór (RD-5)

ul. Kobyłkowska 1

05-200 Wołomin

rd.wolominobf9mzdw.pl

 Termin załatwienia sprawy:

30 dni.

 

Sposób odwołania:

nie dotyczy.

 

Postawa prawna:

Art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177 poz. 1729) do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu powinna być dołączona m.in. opinia zarządu drogi, jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt.

 

Sprawę prowadzi:

Właściwy Rejon Drogowy

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2015-12-10 09:19:29

Wytworzył/Odpowiada: Marcin Kowalczyk

Data modyfikacji: 2021-09-14 08:44:21

Modyfikował: Andrzej Karpiński

Wersja: 14 (sprawdź historię zmian)

Historia zmian

Data modyfikacji
Zmodyfikował
Podgląd
2021-03-29 08:53:38
Paweł Zamilski
2020-07-13 10:11:23
Paweł Zamilski
2020-07-03 10:56:37
Paweł Zamilski
2018-06-07 08:38:05
Paweł Zamilski
2018-06-07 08:36:53
Paweł Zamilski
2018-06-07 08:36:09
Paweł Zamilski
2018-05-23 13:49:08
Paweł Zamilski
2018-05-23 13:47:51
Paweł Zamilski
2018-05-23 13:46:09
Paweł Zamilski
2018-02-02 09:40:32
Paweł Zamilski
2016-02-12 08:29:25
Paweł Zamilski
2016-02-09 09:50:32
Paweł Zamilski
2015-12-22 09:51:27
Paweł-Zamilski