Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Mazowsze EU

Udostępnianie gruntów

Udostępnianie gruntów znajdujących się w granicach pasa drogowego, w celach potrzeb obsługi użytkowników ruchu drogowego

Odbiorca usługi:

Osoby fizyczne, prawne.

Wymagane dokumenty:

Wniosek wraz z załącznikami.

Załączniki:

 1. Projekt zagospodarowania terenu wraz z opiniami.
 2. Mapa z naniesionymi granicami terenu.
 3. Wypis z rejestru gruntów.
 4. Projekt organizacji ruchu.

 

Uwagi:

 1. Wnioski o udostępnienie gruntów znajdujących się w pasie drogowym mogą być uzasadnione wtedy, gdy grunty te miałyby być przeznaczone na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu (art. 22 ust.2 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376).
 2. Niezbędnym jest opracowanie:
  • projektu zagospodarowania terenu, obejmującego przedmiotowy grunt w pasie drogowym, który poza uzyskaną opinią techniczną dotyczącą rozwiązań geometrycznych wydaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Nieruchomości i Infrastruktury (ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa), podlega zaopiniowaniu w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie w zakresie konstrukcji nawierzchni,
  • mapy z naniesionymi granicami terenu przeznaczonego pod planowane zagospodarowanie wraz z ustaloną powierzchnią do zajęcia, potwierdzoną przez uprawnionego geodetę oraz wypis z rejestru gruntów dla działki drogowej.
  • projektu organizacji ruchu zatwierdzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Departament Nieruchomości i Infrastruktury, w zakresie koniecznym dla włączenia do jezdni nowo zagospodarowanego terenu.
 3. Po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i opinii możliwe jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy.

 

Miejsce składania:

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
ul. Mazowiecka 14,
00-048 Warszawa

 

Opłaty:

brak

 

Nr konta:

brak

 

Termin załatwienia sprawy:

brak

 

Sposób odwołania:

nie dotyczy

 

Podstawa prawna:

Art. 22 ust.2 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.

 

Sprawę prowadzi:

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Wydział Geodezji i Nieruchomości

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2015-12-10 09:47:03

Wytworzył/Odpowiada: Beata Bireta

Data modyfikacji: 2022-07-29 11:13:36

Modyfikował: Patryk Pawlak

Wersja: 9 (sprawdź historię zmian)

Historia zmian

Data modyfikacji
Zmodyfikował
Podgląd
2018-06-07 09:38:31
Paweł Zamilski
2018-05-24 12:07:13
Paweł Zamilski
2018-02-01 08:03:16
Paweł Zamilski
2016-05-23 11:32:32
Paweł Zamilski
2016-05-10 12:26:31
Paweł Zamilski
2016-02-12 08:32:34
Paweł Zamilski
2016-02-09 10:08:17
Paweł Zamilski
2015-12-22 09:53:27
Paweł-Zamilski