Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Mazowsze EU

Zajęcie awaryjne pasa drogowego

Zajęcie awaryjne pasa drogowego.

Odbiorca usługi:

Osoby fizyczne, prawne.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie awaryjne pasa drogowego.

 

Uwagi:

Zgodnie z art.40 ust.14 ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych po zlokalizowaniu awarii, prowadzący roboty niezwłocznie zawiadamia odpowiedni terytorialnie Rejon Drogowy MZDW i w porozumieniu z nim określa termin i powierzchnię zajętego pasa drogowego.
Zajmujący pas drogowy, zgodnie z art. 40 ust.14 punkt 1 ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych, obowiązany jest zapewnić bezpieczne warunki ruchu i przywrócić pas do poprzedniego stanu użyteczności w określonym terminie. Za zajęcie pasa drogowego, w celu usunięcia awarii, pobiera się opłatę.

 

Miejsce składania:

W siedzibach odpowiednich terytorialnie Rejonów Drogowych MZDW.

 

Gostynin-Płock (RD-1)

ul. Krośniewicka 5

09-500 Gostynin

rd.gostyninobf2mzdw.pl 

Węgrów-Siedlce (RD-6)

ul. Gdańska 52

07-100 Węgrów

rd.wegrowobf1mzdw.pl 

Ciechanów (RD-2)

ul. Leśna 30

06-400 Ciechanów

rd.ciechanowobf4mzdw.pl

Radom (RD-7)

ul. Wolanowska 61

26-600 Radom

rd.radomobf8mzdw.pl

Grodzisk Mazowiecki (RD-3)

ul. Traugutta 41

05-825 Grodzisk Mazowiecki

rd.grodziskobf6mzdw.pl

Otwock-Piaseczno (RD-8)

ul. Górna 18

05-400 Otwock

rd.otwockobf0mzdw.pl

Ostrołęka (RD-4)

ul. Mazowiecka 44

07-407 Czerwin

rd.ostrolekaobf0mzdw.pl 

Garwolin (RD-9)

ul. Staszica 15 bud.B

08-400 Garwolin

rd.garwolinobf3mzdw.pl

Wołomin-Nowy Dwór (RD-5)

ul. Kobyłkowska 1

05-200 Wołomin

rd.wolominobf2mzdw.pl

 Opłaty:

Wysokość opłat ustala uchwała nr 81/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 5 lipca 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

 

Nr konta:

93 1020 1026 0000 1202 0233 0942.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 00-691 Warszawa, ul. Mazowiecka 14.

 

Termin załatwienia sprawy:

30dni.

 

Sposób odwołania:

Od decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego, z upoważnienia którego działa właściwy terytorialnie Dyrektor Rejonu Drogowego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za pośrednictwem Zarządu Województwa Mazowieckiego, z upoważnienia którego działa właściwy terytorialnie Dyrektor Rejonu Drogowego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.

 

Postawa prawna:

Art.40 ust.14a, ust. 14b Ustawy z 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 260 z późn. zm.).

 

Sprawę prowadzi:

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

Wydział Ewidencji i Ochrony Pasa Drogowego.

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2015-12-10 09:18:11

Wytworzył/Odpowiada: Katarzyna Lalak-Mierzejewska

Data modyfikacji: 2021-07-15 14:50:41

Modyfikował: Paweł Zamilski

Wersja: 9 (sprawdź historię zmian)

Historia zmian

Data modyfikacji
Zmodyfikował
Podgląd
2021-03-29 08:56:37
Paweł Zamilski
2018-06-07 08:43:11
Paweł Zamilski
2018-06-07 08:42:17
Paweł Zamilski
2018-05-24 12:27:20
Paweł Zamilski
2018-02-02 09:44:03
Paweł Zamilski
2016-02-12 08:33:01
Paweł Zamilski
2016-02-09 10:10:17
Paweł Zamilski
2015-12-22 09:50:21
Paweł-Zamilski