Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Wydawanie identyfikatorów

Wydawanie identyfikatorów na przejazd drogą wojewódzką.

Odbiorca usługi:

Osoby fizyczne, prawne posiadające pojazdy o parametrach przekraczających ograniczenie ruchu pojazdów, wprowadzone odpowiednim znakiem drogowym zlokalizowanym na drodze wojewódzkiej.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie identyfikatora na przejazd droga wojewódzką.

Załączniki:

  1. kopie stosownych dokumentów potwierdzających własność lub prawo do użytkowania pojazdu wskazanego we wniosku.
  2. kopie dokumentujące konieczność wjazdu na wskazany we wniosku odcinek drogi wojewódzkiej, takich jak zaświadczenie o zameldowaniu, zaświadczenie o miejscu prowadzonej działalności, umowa użyczenia, umowa kupna itp.
   
   

Wzory wypełnionych wniosków:

  1. wniosek na pojazd
  2. wniosek na okaziciela

 

Miejsce składania:

W siedzibach odpowiednich terytorialnie Rejonów Drogowych MZDW.

  

Gostynin-Płock (RD-1)

ul. Krośniewicka 5

09-500 Gostynin

rd.gostyninobf7mzdw.pl 

Węgrów-Siedlce (RD-6)

ul. Gdańska 52

07-100 Węgrów

rd.wegrowobf4mzdw.pl 

Ciechanów (RD-2)

ul. Leśna 30

06-400 Ciechanów

rd.ciechanowobf3mzdw.pl

Radom (RD-7)

ul. Wolanowska 61

26-600 Radom

rd.radomobf2mzdw.pl

Grodzisk Mazowiecki (RD-3)

ul. Traugutta 41

05-825 Grodzisk Mazowiecki

rd.grodziskobf7mzdw.pl

Otwock-Piaseczno (RD-8)

ul. Górna 18

05-400 Otwock

rd.otwockobf0mzdw.pl

Ostrołęka (RD-4)

ul. Mazowiecka 44

07-407 Czerwin

rd.ostrolekaobf2mzdw.pl 

Garwolin (RD-9)

ul. Staszica 15 bud.B

08-400 Garwolin

rd.garwolinobf6mzdw.pl

Wołomin-Nowy Dwór (RD-5)

ul. Kobyłkowska 1

05-200 Wołomin

rd.wolominobf1mzdw.pl

 

 

Opłaty:

Brak opłat.

 

Termin załatwienia sprawy:

Do 14 dni od złożenia wniosku.

 

Sposób odwołania:

Odmowa wydania identyfikatora, zawiera pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia na postawie art.3 §2 pkt 4 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn.zm.).

 

Postawa prawna:

art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.),

art. 10 ust.4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.),

§ 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

§ 10 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 1833/264/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, zmienionej uchwałą nr 2287/277/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2009r.,

Zarządzenia nr 143/11 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 21 października 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu wydawania identyfikatorów w związku z zatwierdzoną organizacją ruchu na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego.

 

Sprawę prowadzi:

Siedziby odpowiednich terytorialnie Rejonów Drogowych MZDW.

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2015-12-10 09:20:46

Wytworzył/Odpowiada: Marcin Kowalczyk

Data modyfikacji: 2022-03-09 10:52:16

Modyfikował: Katarzyna Pałtynowicz

Wersja: 10 (sprawdź historię zmian)

Historia zmian

Data modyfikacji
Zmodyfikował
Podgląd
2021-07-15 14:50:26
Paweł Zamilski
2021-03-29 08:54:48
Paweł Zamilski
2019-04-26 10:26:33
Paweł Zamilski
2018-06-07 08:39:07
Paweł Zamilski
2018-05-24 09:38:58
Paweł Zamilski
2018-02-02 09:42:09
Paweł Zamilski
2016-02-12 08:30:08
Paweł Zamilski
2016-02-09 09:59:02
Paweł Zamilski
2015-12-22 09:52:01
Paweł-Zamilski

Powiadom znajomego