Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Aukcja drzew

 

RZETARG Nr RD-6.471.37.2022.1.PS 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Węgrów-Siedlce z/s w Węgrowie ul. Gdańska 52, 07-100 Węgrów ogłasza czwarty przetarg na: "Sprzedaż drewna (sortyment WC0, WD, WDP oraz S4) składowanego na bazie Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim pozyskanego przy inwestycji Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Pukawką w miejscowości Boguty-Pianki w km 12+963.

Ogłoszenie + Regulamin

Wzór oferty

 

 

PRZETARGRD-4.470.16.2022.4.ŁK -  wynik drugiego przetargu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Ostrołęka Przetarg nformuję o wyniku drugiego przetargu na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej Województwa Mazowieckiego, w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawybezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Czerwinie, na terenie MZDW Rejonu Drogowego Ostrołęka.

Zawiadomienie o wyniku przetargu

 

 

PRZETARG RD-4.470.16.2022.4.ŁK

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Ostrołęka Przetarg ogłasza przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej Województwa Mazowieckiego, w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawybezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Czerwinie,na terenie MZDW Rejonu Drogowego Ostrołęka.

 

Ogłoszenie wraz z  regulaminem

Wzór oferty wraz z klauzulą informacyjna

 

 

PRZETARG RD-4.470.16.2022.1.ŁK - wynik pierwszgo przetargu


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Ostrołęka Przetarg nformuję o wyniku pierwszgo przetargu na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej Województwa Mazowieckiego, w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawybezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Czerwinie, na terenie MZDW Rejonu Drogowego Ostrołęka.


Protokół wraz z zawiadomieniem

 

 

PRZETARG Nr RD-6.471.6.2022.1.PS - wynik czwartego przetargu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Węgrów-Siedlce z/s w Węgrowie ul. Gdańska 52, 07-100 Węgrów informuję o wyniku czwartego przetargu una: "Sprzedaż drewna (sortyment WC0, WD, WDP oraz S4) składowanego na bazie Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim pozyskanego przy inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z rozbiórką istniejącego

Protokół wraz z zawiadomieniem

 

 

PRZETARG Nr RD-6.471.6.2022.1.PS (przetarg czwarty)

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Węgrów-Siedlce z/s w Węgrowie ul. Gdańska 52, 07-100 Węgrów ogłasza czwarty przetarg na: "Sprzedaż drewna (sortyment WC0, WD, WDP oraz S4) składowanego na bazie Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim pozyskanego przy inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Pukawką w miejscowości Boguty-Pianki w km12+963".

Ogłoszenie + Regulamin

Wzór oferty + klauzula informacyjna

 

 

PRZETARG  RD-4.470.16.2022.1.ŁK

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Ostrołęka Przetarg ogłasza przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej Województwa Mazowieckiego, w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawybezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Czerwinie,
na terenie MZDW Rejonu Drogowego Ostrołęka. 

Ogłoszenie + Regulamin

Wzór oferty + klauzula informacyjna

 

PRZETARG Nr RD-6.471.6.2022.1.PS - wynik trzeciego przetargu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Węgrów-Siedlce z/s w Węgrowie ul. Gdańska 52, 07-100 Węgrów informuję o wyniku trzeciego przetargu una: "Sprzedaż drewna (sortyment WC0, WD, WDP oraz S4) składowanego na bazie Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim pozyskanego przy inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z rozbiórką istniejącego

Protokół + zawiadomienie

 

PRZETARG Nr RD-6.471.6.2022.1.PS 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Węgrów-Siedlce z/s w Węgrowie ul. Gdańska 52, 07-100 Węgrów ogłasza trzeci przetarg na: "Sprzedaż drewna (sortyment WC0, WD, WDP oraz S4) składowanego na bazie Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim pozyskanego przy inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Pukawką w miejscowości Boguty-Pianki w km12+963".

  1. Ogłoszenie o przetargu
  2. Regulamin przetargu
  3. Formularz oferty

 

PRZETARG  RD-3.471.2 (..) .2021

Wyniki czwartego przetargu na sprzedaż drewna opałowego w Rejonie Drogowym w Grodzisku Mazowieckim 

 

W dniu 04.02.2022 w MZDW Rejonie Drogowym w Grodzisku Mazowieckim z siedzibą 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 41 odbył się czwarty przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z pasów dróg wojewódzkich będących w zarządzie Rejonu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim, usuniętych w ramach utrzymania zieleni przydrożnej oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. Protokoły z przeprowadzonego przetargu  w załącznikach do pobrania poniżej.

 

 

 

PRZETARG  Nr RD-6.471.6.2022.3.PS

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Węgrów-Siedlce z/s w Węgrowie
ul. Gdańska 52, 07-100 Węgrów, ogłasza przetarg na sprzedaż drewna (sortyment WCO, WD, WDP oraz S4) składowanego na bazie
Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim pozyskanego przy inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Pukawką w miejscowości Boguty-Pianki w km 12+963"


Ogłoszenie + Regulamin

Wzór oferty + klauzula informacyjna

 

 

 

PRZETARG  RD-3.471.2 (..) .2021

Czwarty przetarg na sprzedaż drewna opałowego w Rejonie Drogowym w Grodzisku Mazowieckim 

MZDW Rejon Drogowy w Grodzisku Mazowieckim z siedzibą 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 41 ogłasza czwarty przetarg na sprzedaż drewna opałowego Stos 11, Stos13, Stos14, Stos21, Stos22, Stos 27, pozyskanego z pasów dróg wojewódzkich będących w zarządzie Rejonu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim, usuniętych w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego.  

Forma sprzedaży – przetarg.  

Oferty należy składać na drukach ofertowych w zamkniętych kopertach, z naniesionym numerem postępowania do godziny 9.00 dnia 04.02.2022 w siedzibie MZDW Rejon Drogowy w Grodzisku Mazowieckim, ul Traugutta 41. 

Wszelkie informacje, wgląd do dokumentacji, formularze oraz oględziny, po uprzednim kontakcie Marcin Kaczmarek tel.: (22) 755 59 46, +48 882 016 181, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00. 

 Komplet dokumentów (Ogłoszenie, Regulamin, Wzór oferty, klauzula informacyjna)  dla poszczególnych pakietów znajdują się w poniższej tabeli

 

Oznaczenie pakietu 

Lokalizacja 

Sortyment 

Miąższość 

Cena wywoławcza netto 

RD-3.471.2.11.2.2021 Stos 11 

Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 

Liściaste mieszane 100% S4 

6,6 m3 

172 zł 

RD-3.471.2.13.2.2021 Stos 13 

Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 

Liściaste miękkie 100% S4 

20,6 m3 

536 zł 

RD-3.471.2.14.2.2021 Stos 14 

Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 

Liściaste mieszane S4 Mk 95%, Tw 5% 

12,1 m3 

319 zł 

RD-3.471.2.21.2.2021 Stos 21 

Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 

Liściaste miękkie 100% S4 

4,5 m3 

117 zł 

RD-3.471.2.22.2.2021 Stos 22 

Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 

Liściaste miękkie 100% S4 

4,5 m3 

117 zł 

RD-3.471.2.27.2.2021 Stos 27 

Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 

Liściaste miękkie 100% S4 

5,3 m3 

357 zł 

 

 

Zawiadomienie o wyniku PRZETARGU  RD-3.471.2 (..) .2021

Trzeci przetarg na sprzedaż drewna opałowego w Rejonie Drogowym w Grodzisku Mazowieckim 

W dniu 19.01.2022 w MZDW Rejonie Drogowym w Grodzisku Mazowieckim z siedzibą 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 41 odbył się trzeci przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z pasów dróg wojewódzkich będących w zarządzie Rejonu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim, usuniętych w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. W wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Protokoły z przeprowadzonego przetargu w załacznikach poniżej.

 

 

 

PRZETARG  RD-3.471.2 (..) .2021

Trzeci przetarg na sprzedaż drewna opałowego w Rejonie Drogowym w Grodzisku Mazowieckim 

MZDW Rejon Drogowy w Grodzisku Mazowieckim z siedzibą 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 41 ogłasza drugi przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z pasów dróg wojewódzkich będących w zarządzie Rejonu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim, usuniętych w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego.  

Forma sprzedaży – przetarg.  

Oferty należy składać na drukach ofertowych w zamkniętych kopertach, z naniesionym numerem postępowania do godziny 9.00 dnia 19.01.2022 w siedzibie MZDW Rejon Drogowy w Grodzisku Mazowieckim, ul Traugutta 41. 

Wszelkie informacje, wgląd do dokumentacji, formularze oraz oględziny, po uprzednim kontakcie Marcin Kaczmarek tel.: (22) 755 59 46, +48 882 016 181, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00. 

 

 

Oznaczenie pakietu 

(ogłoszenia do pobrania)

Lokalizacja 

Sortyment 

Miąższość 

Cena wywoławcza netto 

RD-3.471.2.11.2.2021 Stos 11 

Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 

Liściaste mieszane 100% S4 

6,6 m3 

343 zł 

RD-3.471.2.13.2.2021 Stos 13 

Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 

Liściaste miękkie 100% S4 

20,6 m3 

1 071 zł 

RD-3.471.2.14.2.2021 Stos 14 

Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 

Liściaste mieszane S4 Mk 95%, Tw 5% 

12,1 m3 

637 zł 

RD-3.471.2.21.2.2021 Stos 21 

Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 

Liściaste miękkie 100% S4 

4,5 m3 

234 zł 

RD-3.471.2.22.2.2021 Stos 22 

Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 

Liściaste miękkie 100% S4 

4,5 m3 

234 zł 

RD-3.471.2.27.2.2021 Stos 27 

Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 

Liściaste miękkie 100% S4 

5,3 m3 

276 zł 

 

Zawiadomienie o wyniku PRZETARGU  RD-3.471.2 (..) .2021

Wyniki przetargu sprzedaży drewna z dnia 29.12.2021 pozyskanego z pasów dróg wojewódzkich będących w zarządzie Rejonu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim, usuniętych w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego 

 

Oznaczenie pakietu 

(protokoły do pobrania)

Lokalizacja 

Sortyment 

Miąższość 

Wynik przetargu 

RD-3.471.2.11.2021 Stos 11 

Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 

Liściaste mieszane 100% S4 

6,6 m3 

brak ofert

RD-3.471.2.13.2021 Stos 13 

Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 

Liściaste miękkie 100% S4 

20,6 m3 

brak ofert

RD-3.471.2.14.2021 Stos 14 

Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 

Liściaste mieszane S4 Mk 95%, Tw 5% 

12,1 m3 

brak ofert

RD-3.471.2.21.2021 Stos 21 

Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 

Liściaste miękkie 100% S4 

4,5 m3 

brak ofert

RD-3.471.2.22.2021 Stos 22 

Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 

Liściaste miękkie 100% S4 

4,5 m3 

brak ofert

RD-3.471.2.27.2021 Stos 27 

Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 

Liściaste miękkie 100% S4 

5,3 m3 

brak ofert

 

 

PRZETARG  RD-3.471.2 (..) .2021

Drugi przetarg na sprzedaż drewna opałowego w Rejonie Drogowym w Grodzisku Mazowieckim 

MZDW Rejon Drogowy w Grodzisku Mazowieckim z siedzibą 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 41 ogłasza drugi przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z pasów dróg wojewódzkich będących w zarządzie Rejonu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim, usuniętych w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego.  

Forma sprzedaży – przetarg.  

Oferty należy składać na drukach ofertowych w zamkniętych kopertach, z naniesionym numerem postępowania do godziny 9.00 dnia 29.12.2021 w siedzibie MZDW Rejon Drogowy w Grodzisku Mazowieckim, ul Traugutta 41. 

Wszelkie informacje, wgląd do dokumentacji, formularze oraz oględziny, po uprzednim kontakcie Marcin Kaczmarek tel.: (22) 755 59 46, +48 882 016 181, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00. 

 

 

Oznaczenie pakietu 

(ogłoszenia do pobrania)

Lokalizacja 

Sortyment 

Miąższość 

Cena wywoławcza netto 

RD-3.471.2.11.2021 Stos 11 

Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 

Liściaste mieszane 100% S4 

6,6 m3 

515 zł 

RD-3.471.2.13.2021 Stos 13 

Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 

Liściaste miękkie 100% S4 

20,6 m3 

1 607 zł 

RD-3.471.2.14.2021 Stos 14 

Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 

Liściaste mieszane S4 Mk 95%, Tw 5% 

12,1 m3 

956 zł 

RD-3.471.2.21.2021 Stos 21 

Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 

Liściaste miękkie 100% S4 

4,5 m3 

351 zł 

RD-3.471.2.22.2021 Stos 22 

Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 

Liściaste miękkie 100% S4 

4,5 m3 

351 zł 

RD-3.471.2.27.2021 Stos 27 

Grodzisk Mazowiecki, Traugutta 41 

Liściaste miękkie 100% S4 

5,3 m3 

413 zł 

 


 

 

 


 

PRZETARG Nr RD-6.471.54.2021.3.PS

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Węgrów-Siedlce z/s w Węgrowie ul. Gdańska 52, 07-100 Węgrów ogłasza przetarg na: "Sprzedaż drewna (sortyment WC0, WD, WDP oraz S4) składowanego na bazie Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim pozyskanego przy inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Pukawką w miejscowości Boguty-Pianki w km12+963".

Ogłoszenie + Regulamin

Wzór oferty + klauzula informacyjna

 

 

PRZETARG Nr RD-4.470.28.2021.6

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Ostrołęka z/s w Czerwinie informuje o wyniku przetargu.

Zawiadomienie o wyniku przetargu

 

 

PRZETARG Nr RD2.WT.471.PD.4.2021

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Ciechanów informuje o wyniku przetargu

Zawiadomienie o wyniku przetargu

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2015-12-22 10:54:58

Wytworzył/Odpowiada: Dominik Gołębiowski, Iwona Śmigielska, Marcin Kaczmarek, Paweł Sewerynik, Łukasz Kurpiewski

Data modyfikacji: 2022-07-22 15:54:48

Modyfikował: Andrzej Karpiński

Wersja: 227 (sprawdź historię zmian)

Historia zmian

Data modyfikacji
Zmodyfikował
Podgląd
2022-05-25 15:58:39
Andrzej Karpiński
2022-04-15 13:46:24
Andrzej Karpiński
2022-04-15 13:44:59
Andrzej Karpiński
2022-04-15 13:26:06
Andrzej Karpiński
2022-04-07 10:22:01
Andrzej Karpiński
2022-03-29 21:57:38
Andrzej Karpiński
2022-03-29 15:46:49
Andrzej Karpiński
2022-03-28 15:41:41
Andrzej Karpiński
2022-03-15 23:29:25
Andrzej Karpiński
2022-02-09 21:59:29
Andrzej Karpiński
2022-01-28 23:11:15
Andrzej Karpiński
2022-01-28 22:52:32
Andrzej Karpiński
2022-01-24 22:09:10
Andrzej Karpiński
2022-01-12 00:26:16
Andrzej Karpiński
2022-01-12 00:25:05
Andrzej Karpiński
2022-01-12 00:21:48
Andrzej Karpiński
2022-01-12 00:15:25
Andrzej Karpiński
2022-01-11 23:57:38
Andrzej Karpiński
2022-01-11 23:56:58
Andrzej Karpiński
2022-01-11 23:55:40
Andrzej Karpiński
2022-01-11 23:49:57
Andrzej Karpiński
2021-12-21 15:47:07
Andrzej Karpiński
2021-12-01 15:52:34
Andrzej Karpiński
2021-11-09 15:55:14
Konrad Ziółkowski
2021-10-27 15:07:02
Konrad Ziółkowski
2021-10-14 15:28:37
Andrzej Karpiński
2021-07-23 09:24:09
Paweł Zamilski
2021-07-01 14:22:54
Andrzej Karpiński
2021-06-17 12:40:57
Paweł Zamilski
2021-06-02 12:48:13
Paweł Zamilski
2021-06-02 10:49:43
Paweł Zamilski
2021-05-14 14:23:27
Paweł Zamilski
2021-05-14 14:21:08
Paweł Zamilski
2021-05-14 12:44:49
Paweł Zamilski
2021-05-14 12:25:43
Paweł Zamilski
2021-05-04 08:44:57
Paweł Zamilski
2021-04-20 10:50:04
Paweł Zamilski
2021-04-12 10:49:34
Paweł Zamilski
2021-03-26 14:54:40
Paweł Zamilski
2021-03-19 11:46:07
Paweł Zamilski
2021-03-04 09:22:37
Paweł Zamilski
2021-02-26 14:10:00
Paweł Zamilski
2021-02-26 14:09:18
Paweł Zamilski
2021-02-25 10:37:34
Paweł Zamilski
2021-02-25 10:36:36
Paweł Zamilski
2021-02-16 11:38:33
Paweł Zamilski
2021-02-16 11:37:57
Paweł Zamilski
2021-02-16 11:37:12
Paweł Zamilski
2021-02-12 10:25:13
Paweł Zamilski
2021-02-02 09:45:19
Paweł Zamilski
2020-12-16 14:40:26
Paweł Zamilski
2020-11-20 10:02:09
Paweł Zamilski
2020-06-09 08:41:55
Paweł Zamilski
2020-06-09 08:32:50
Paweł Zamilski
2020-05-07 07:36:43
Paweł Zamilski
2020-04-23 09:48:22
Paweł Zamilski
2020-03-16 08:53:09
Paweł Zamilski
2020-03-13 09:15:11
Paweł Zamilski
2020-03-04 15:20:26
Paweł Zamilski
2020-02-20 15:03:54
Andrzej Karpiński
2019-12-20 17:46:22
Paweł Zamilski
2019-12-13 13:43:35
Paweł Zamilski
2019-12-13 13:42:41
Paweł Zamilski
2019-12-04 15:28:50
Paweł Zamilski
2019-11-26 14:05:52
Paweł Zamilski
2019-11-20 15:10:38
Paweł Zamilski
2019-11-07 08:08:22
Paweł Zamilski
2019-10-28 14:46:42
Paweł Zamilski
2019-10-25 09:46:32
Paweł Zamilski
2019-10-18 08:09:10
Paweł Zamilski
2019-10-16 12:17:04
Paweł Zamilski
2019-10-09 15:00:59
Paweł Zamilski
2019-07-15 08:11:35
Paweł Zamilski
2019-07-09 10:15:33
Paweł Zamilski
2019-06-26 12:02:35
Andrzej Karpiński
2019-05-21 14:18:52
Paweł Zamilski
2019-05-17 12:03:36
Paweł Zamilski
2019-05-08 13:57:10
Paweł Zamilski
2019-05-07 13:25:26
Paweł Zamilski
2019-04-05 12:24:50
Paweł Zamilski
2019-03-22 13:45:42
Paweł Zamilski
2019-03-07 13:29:49
Paweł Zamilski
2019-03-04 10:02:58
Paweł Zamilski
2019-02-22 13:58:27
Paweł Zamilski
2019-02-21 13:03:21
Paweł Zamilski
2019-02-14 15:49:41
Andrzej Karpiński
2019-02-14 14:22:50
Andrzej Karpiński
2019-02-13 13:53:42
Andrzej Karpiński
2019-02-01 14:31:13
Paweł Zamilski
2019-01-29 13:17:48
Paweł Zamilski
2019-01-29 13:17:37
Paweł Zamilski
2019-01-24 12:53:34
Paweł Zamilski
2019-01-22 13:32:44
Paweł Zamilski
2019-01-22 11:29:52
Paweł Zamilski
2019-01-22 11:28:54
Paweł Zamilski
2019-01-14 14:37:14
Paweł Zamilski
2019-01-14 13:03:30
Paweł Zamilski
2019-01-09 14:15:33
Paweł Zamilski
2018-12-14 14:35:33
Paweł Zamilski
2018-12-12 10:03:59
Andrzej Karpiński
2018-12-12 10:03:02
Andrzej Karpiński
2018-12-11 22:43:44
Andrzej Karpiński
2018-12-04 14:04:37
Paweł Zamilski
2018-12-04 08:45:53
Paweł Zamilski
2018-11-28 14:07:08
Paweł Zamilski
2018-11-22 09:40:19
Paweł Zamilski
2018-11-20 08:47:40
Paweł Zamilski
2018-11-08 09:07:39
Paweł Zamilski
2018-10-24 10:08:34
Paweł Zamilski
2018-10-18 13:28:20
Paweł Zamilski
2018-10-10 09:21:22
Paweł Zamilski
2018-09-12 11:35:26
Paweł Zamilski
2018-08-28 08:54:06
Paweł Zamilski
2018-07-24 13:06:20
Paweł Zamilski
2018-07-13 12:34:51
Paweł Zamilski
2018-06-28 08:38:14
Paweł Zamilski
2018-06-27 12:00:12
Paweł Zamilski
2018-06-12 14:39:10
Paweł Zamilski
2018-06-12 09:03:50
Paweł Zamilski
2018-05-23 12:01:42
Paweł Zamilski
2018-05-17 09:18:03
Paweł Zamilski
2018-05-14 08:07:40
Paweł Zamilski
2018-05-04 14:53:31
Paweł Zamilski
2018-04-19 12:37:00
Paweł Zamilski
2018-04-17 14:23:05
Paweł Zamilski
2018-04-06 13:57:26
Paweł Zamilski
2018-03-21 09:43:44
Paweł Zamilski
2018-03-12 14:40:25
Paweł Zamilski
2018-02-23 15:39:42
Paweł Zamilski
2018-02-15 14:49:34
Paweł Zamilski
2018-02-12 14:32:30
Paweł Zamilski
2018-02-01 09:48:15
Paweł Zamilski
2018-02-01 09:40:08
Paweł Zamilski
2018-01-12 12:15:13
Paweł Zamilski
2018-01-12 11:01:05
Paweł Zamilski
2018-01-11 14:35:05
Paweł Zamilski
2018-01-04 14:40:42
Paweł Zamilski
2017-12-29 10:05:36
Paweł Zamilski
2017-12-21 12:02:05
Paweł Zamilski
2017-12-21 09:05:38
Paweł Zamilski
2017-12-15 10:44:59
Paweł Zamilski
2017-12-08 10:50:00
Paweł Zamilski
2017-12-06 08:23:19
Paweł Zamilski
2017-11-29 08:15:21
Paweł Zamilski
2017-11-28 13:40:29
Paweł Zamilski
2017-11-28 08:09:37
Paweł Zamilski
2017-11-20 13:34:21
Paweł Zamilski
2017-11-08 12:20:42
Paweł Zamilski
2017-11-07 10:07:13
Paweł Zamilski
2017-10-30 14:33:53
Paweł Zamilski
2017-10-25 14:12:11
Paweł Zamilski
2017-10-19 08:22:08
Paweł Zamilski
2017-10-09 12:03:31
Paweł Zamilski
2017-08-14 13:13:38
Paweł Zamilski
2017-07-27 15:08:15
Paweł Zamilski
2017-07-27 11:20:16
Paweł Zamilski
2017-07-27 11:16:16
Paweł Zamilski
2017-07-13 10:45:09
Andrzej Karpiński
2017-07-07 09:05:33
Paweł Zamilski
2017-06-26 15:01:05
Paweł Zamilski
2017-06-13 14:14:24
Paweł Zamilski
2017-06-08 08:16:21
Paweł Zamilski
2017-06-06 09:43:32
Paweł Zamilski
2017-06-01 14:49:33
Paweł Zamilski
2017-05-31 14:02:01
Paweł Zamilski
2017-05-30 10:08:27
Paweł Zamilski
2017-05-26 14:35:03
Paweł Zamilski
2017-05-24 14:31:03
Paweł Zamilski
2017-05-18 08:56:11
Paweł Zamilski
2017-05-16 09:34:01
Paweł Zamilski
2017-05-12 09:10:03
Paweł Zamilski
2017-05-09 14:32:25
Paweł Zamilski
2017-05-09 14:30:08
Paweł Zamilski
2017-05-09 08:44:13
Paweł Zamilski
2017-04-27 13:27:14
Paweł Zamilski
2017-04-24 14:09:40
Paweł Zamilski
2017-04-21 13:29:35
Paweł Zamilski
2017-04-18 09:54:29
Paweł Zamilski
2017-03-27 08:59:03
Paweł Zamilski
2017-03-16 09:21:04
Paweł Zamilski
2017-03-10 14:34:10
Paweł Zamilski
2017-03-06 11:20:10
Paweł Zamilski
2017-03-06 08:38:22
Paweł Zamilski
2017-03-03 13:18:58
Paweł Zamilski
2017-02-28 10:32:21
Paweł Zamilski
2017-02-27 07:36:50
Paweł Zamilski
2017-02-27 07:29:18
Paweł Zamilski
2017-02-24 12:42:34
Andrzej Karpiński
2017-02-24 12:29:33
Andrzej Karpiński
2017-02-24 12:24:37
Andrzej Karpiński
2017-02-24 12:15:36
Andrzej Karpiński
2017-02-24 12:13:44
Andrzej Karpiński
2017-02-24 11:40:18
Andrzej Karpiński
2017-02-24 11:25:04
Andrzej Karpiński
2017-02-24 09:22:22
Andrzej Karpiński
2017-02-24 09:21:38
Andrzej Karpiński
2017-02-24 08:27:58
Andrzej Karpiński
2017-02-14 14:14:17
Paweł Zamilski
2017-02-09 09:43:28
Paweł Zamilski
2017-02-06 14:11:50
Paweł Zamilski
2017-02-06 13:56:03
Paweł Zamilski
2017-02-06 13:55:30
Paweł Zamilski
2017-01-24 07:37:21
Paweł Zamilski
2017-01-20 14:50:01
Paweł Zamilski
2017-01-18 09:01:44
Paweł Zamilski
2017-01-13 07:26:16
Paweł Zamilski
2017-01-11 07:20:48
Paweł Zamilski
2017-01-02 15:03:44
Paweł Zamilski
2016-12-22 10:41:15
Paweł Zamilski
2016-12-21 08:47:44
Paweł Zamilski
2016-11-09 12:36:09
Paweł Zamilski
2016-10-20 13:48:42
Paweł Zamilski
2016-10-04 11:05:17
Paweł Zamilski
2016-05-05 13:23:33
Paweł Zamilski
2016-04-19 14:06:00
Paweł Zamilski
2016-03-07 14:47:26
Paweł Zamilski
2016-02-23 12:52:25
Paweł Zamilski
2016-01-28 10:29:04
Paweł Zamilski
2016-01-20 11:13:27
Paweł Zamilski
2016-01-19 08:57:55
Paweł Zamilski
2016-01-14 12:46:01
Paweł Zamilski
2016-01-14 12:45:14
Paweł Zamilski
2016-01-14 12:44:42
Paweł Zamilski
2016-01-14 12:43:11
Paweł Zamilski
2016-01-14 12:41:01
Paweł Zamilski
2015-12-22 10:54:58
Paweł-Zamilski

Powiadom znajomego