Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego – likwidacja ubytków i wykruszeń, z podziałem na 26 części w 2016r.” postępowanie nr 160/15

Termin składania ofert: 2016-01-14 o godz 10:00:00

Część 1

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock – Obwodu Drogowego w Gostyninie

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A.
09-500 Gostynin
ul. Krośniewicka 5
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 69459.33 brutto

Część 2

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock – Obwodu Drogowego w Sannikach

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A.
09-500 Gostynin
ul. Krośniewicka 5
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 115620.00 brutto

Część 3

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock - Obwodu Drogowego Nr 3 w Bielsku.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
P.H.U. PRIMA Bogdan Głuchowski
96-500 Sochaczew
Karwowo 8
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 169740.00 brutto

Część 4

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego w Ciechanowie - Obwodu Drogowego nr 1 w Grudusku.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, informuje, że unieważnia wyżej wymienione postępowanie na podstawie art.93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm). Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 5

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego w Ciechanowie - Obwodu Drogowego nr 2 w Żurominie.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, informuje, że unieważnia wyżej wymienione postępowanie na podstawie art.93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm). Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 6

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowy w Ciechanowie - Obwodu Drogowego nr 3 w Ciechanowie.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, informuje, że unieważnia wyżej wymienione postępowanie na podstawie art.93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm). Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 7

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim – Obwodu Drogowego Grodzisk Mazowiecki.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
DROG-REM Sp. z o.o.
01-330 Warszawa
ul. Mory 8
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 150183.00 brutto

Część 8

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim – Obwodu Drogowego Łazy z/s w Sowiej Woli.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
P.H.U. PRIMA Bogdan Głuchowski
96-500 Sochaczew
Karwowo 8
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 164451.00 brutto

Część 9

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka - Obwodu Drogowego Czerwin.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
FEDRO Sp. z o.o.
08-445 Osieck
ul. Kolejowa 1
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 79335.00 brutto

Część 10

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka - Obwodu Drogowego Krasnosielc.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA Sp. z o.o.
07-410 Ostrołęka
ul. Lokalna 2
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 72570.00 brutto

Część 11

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka - Obwodu Drogowego Myszyniec.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA Sp. z o.o.
07-410 Ostrołęka
ul. Lokalna 2
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 55350.00 brutto

Część 12

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Wołomin - Obwodu Drogowego nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
P.H.U. PRIMA Bogdan Głuchowski
96-500 Sochaczew
Karwowo 8
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 98663.22 brutto

Część 13

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Wołomin - Obwodu Drogowego nr 2 w Nasielsku.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
CZYSTOŚĆ Sp. J. Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid
05-200 Wołomin
ul. Sławkowska 22
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 103482.98 brutto

Część 14

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Wołomin - Obwodu Drogowego nr 3 w Wołominie.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
CZYSTOŚĆ Sp. J. Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid
05-200 Wołomin
ul. Sławkowska 22
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 102065.40 brutto

Część 15

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Wołomin - Obwodu Drogowego nr 4 w Wołominie.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
CZYSTOŚĆ Sp. J. Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid
05-200 Wołomin
ul. Sławkowska 22
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 102065.40 brutto

Część 16

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce - Obwodu Drogowego Siedlce.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
FEDRO Sp. z o.o.
08-445 Osieck
ul. Kolejowa 1
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 301965.00 brutto

Część 17

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce - Obwodu Drogowego Węgrów.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
FEDRO Sp. z o.o.
08-445 Osieck
ul. Kolejowa 1
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 106333.50 brutto

Część 18

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce - Obwodu Drogowego Kosów Lacki.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
FEDRO Sp. z o.o.
08-445 Osieck
ul. Kolejowa 1
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 212667.00 brutto

Część 19

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego Radom - Obwodu Drogowego w Potworowie.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe INTERBUD Sp. z o.o.
26-600 Radom
ul. Limanowskiego 154
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 166000.00 brutto

Część 20

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego Radom - Obwodu Drogowego w Nowym Mieście nad Pilicą.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Konsorcjum Firm: Lider: DROGMAR Mariola Kulkowska
05-600 Grójec
ul. Graniczna 21
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 169000.00 brutto

Część 21

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego Radom - Obwodu Drogowego w Siczkach.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
AS Sp. z o.o.
26-600 Radom
ul. Wrocławska 8
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 170970.00 brutto

Część 22

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego Radom - Obwodu Drogowego w Radomiu.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Konsorcjum Firm: Lider: DROGMAR Mariola Kulkowska
05-600 Grójec
ul. Graniczna 21
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 180000.00 brutto

Część 23

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno - Obwodu Drogowego Otwock.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Konsorcjum Firm: Lider: DROGMAR Mariola Kulkowska
05-600 Grójec
ul. Graniczna 21
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 177000.00 brutto

Część 24

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno - Obwodu Drogowego Maciejowice.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Konsorcjum Firm: Lider: DROGMAR Mariola Kulkowska
05-600 Grójec
ul. Graniczna 21
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 205000.00 brutto

Część 25

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno - Obwodu Drogowego Piaseczno.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
PHU TOWEMO Monika Szczygieł
05-400 Otwock
ul. Żeromskiego 73K
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 228367.95 brutto

Część 26

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacja ubytków i wykruszeń, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno - Obwodu Drogowego Warka.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Konsorcjum Firm: Lider: DROGMAR Mariola Kulkowska
05-600 Grójec
ul. Graniczna 21
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 177000.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wytworzył/Odpowiada: Piotr Antosiewicz

Utworzono: 2015-12-30 09:41:23

Data modyfikacji: 2016-01-14 07:16:24

Modyfikował: Piotr Antosiewicz

Wersja: 1


Powiadom znajomego