Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Dostawa znaków drogowych pionowych, słupków do znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do Rejonów (Obwodów) Drogowych MZDW – nr postępowania 162/15

Termin składania ofert: 2016-01-14 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
ERPLAST Sp. z o.o.
85-778 Bydgoszcz
ul. Witebska 27
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najniższą ceną spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Cena oferty: 691301.82 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wytworzył/Odpowiada: Piotr Antosiewicz

Utworzono: 2015-12-30 11:42:26

Data modyfikacji: 2016-01-12 13:50:11

Modyfikował: Piotr Antosiewicz

Wersja: 1


Powiadom znajomego