Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727, relacji Klwów-Przysucha–Szydłowiec–Wierzbica na odcinkach od 10+195 do km 10+972, od km 11+400 do km 11+860, od km 12+400 do km 13+190, od km 13+770 do km 17+150, od km 18+400 do km 19+667, na terenie powiatu przysuskiego (gminy: Potworów, Przysucha) województwa mazowieckiego - nr postępowania 001/16.

Numer postępowania:

001/16
Termin składania ofert: 2016-02-01 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA inż. Ewa Białek
25-015 Kielce
ul. Złota 23 lok. 312
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 96432.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wytworzył/Odpowiada: Piotr Antosiewicz

Utworzono: 2016-01-22 15:12:40

Data modyfikacji: 2016-01-27 14:29:08

Modyfikował: Piotr Antosiewicz

Wersja: 1


Powiadom znajomego