Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Remont drogi wojewódzkiej nr 540 w km 7+640 do 9+330, 10+000 do 11+213, 11+252 do 11+367, od km 11+528 do km 11+607 o łącznej długości 3,097 km na odcinku Zągoty - Kamionki. - nr postępowania 011/16

Numer postępowania:

011/16
Termin składania ofert: 2016-03-01 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A.
09-500 Gostynin
ul. Krośniewicka 5
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Cena oferty: 982423.63 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wytworzył/Odpowiada: Piotr Antosiewicz

Utworzono: 2016-02-15 14:34:21

Data modyfikacji: 2016-02-24 14:46:33

Modyfikował: Piotr Antosiewicz

Wersja: 1


Powiadom znajomego