Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 719 w km 16+262 w m. Reguły, w km 36+395 w m. Kozerki, w km 37+078 w m. Kozerki, w km 38+408 w m. Chylice, w km 43+697 w m. Stare Budy” - nr postępowania 016/16

Numer postępowania:

016/16
Termin składania ofert: 2016-03-04 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Sp. z o.o. BUDOWNICTWO Spółka Komandytowa
03-228 Warszawa
ul. Marywilska 38/40
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w SIWZ
Cena oferty: 1314882.42 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wytworzył/Odpowiada: Wanda Osuch

Utworzono: 2016-02-18 12:10:35

Data modyfikacji: 2016-02-18 14:28:40

Modyfikował: Wanda Osuch

Wersja: 1


Powiadom znajomego