Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 731 (Potycz - Warka - Białobrzegi) na odcinku Warka (przejazd kolejowy) – granica miasta Warka, odcinek od km 13+106,76 do km 16+357,79 na terenie powiatu grójeckiego, gmina Warka, województwo mazowieckie” – nr postępowania 033/16

Numer postępowania:

033/16
Termin składania ofert: 2016-03-24 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Konsorcjum Firm, Lider: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych w Grójcu Sp. z o.o.
05-604 Jasieniec
ul. Asfaltowa 2
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w SIWZ.
Cena oferty: 5494410.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wytworzył/Odpowiada: Agata Idźkowska

Utworzono: 2016-03-03 14:21:05

Data modyfikacji: 2016-03-18 08:56:56

Modyfikował: Agata Idźkowska

Wersja: 1


Powiadom znajomego