Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 577 polegająca na: poszerzeniu obustronnym drogi w km 9+650 do 10+130, budowie kanalizacji deszczowej w km 9+641 do 10+189,7, renowacji rowu w km 9+130 do 9+650, budowie ścieżki rowerowej oraz przebudowie zjazdów w km 9+650 do 10+244 w ramach zadania "budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego przy drodze wojewódzkiej nr 577 od km 9+650 do 10+244 w miejscowości Gąbin.– nr postępowania 041/16

Numer postępowania:

041/16
Termin składania ofert: 2016-03-31 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A.
09-500 Gostynin
ul. Krośniewicka 5
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 534469.44 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wytworzył/Odpowiada: Piotr Antosiewicz

Utworzono: 2016-03-16 14:33:20

Data modyfikacji: 2016-03-25 13:23:03

Modyfikował: Piotr Antosiewicz

Wersja: 1


Powiadom znajomego