Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754 – odcinek I od km 29+451,00 do km 37+690,00 - przewidzianego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM –  nr postępowania 040/16

Numer postępowania:

040/16
Termin składania ofert: 2016-05-11 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
P.H.U. BAUMARK
07-202 Wyszków
ul. I Armii Wojska Polskiego 106
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 463710.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wytworzył/Odpowiada: Wanda Osuch

Utworzono: 2016-03-21 08:49:34

Data modyfikacji: 2016-05-04 13:49:40

Modyfikował: Wanda Osuch

Wersja: 1


Powiadom znajomego