Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

"Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 696 od km 15+286 do km 17+080 wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Mokobody" oraz "Budowa sieci elektroenergetycznej poniżej 1 kV - kablowej linii oświetlenia ulicznego ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Mokobody ul. Siedlecka, Plac Chreptowicza i Szkolna, gmina Mokobody" – nr postepowania 044/16

Numer postępowania:

044/16
Termin składania ofert: 2016-04-14 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” Sp. z o. o.
08-102 Siedlce
ul. Brzeska 128
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 5049615.24 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wytworzył/Odpowiada: Piotr Antosiewicz

Utworzono: 2016-03-23 14:14:46

Data modyfikacji: 2016-04-08 14:57:17

Modyfikował: Piotr Antosiewicz

Wersja: 1


Powiadom znajomego