Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Remont drogi wojewódzkiej nr 719 relacji: Warszawa - Pruszków - Żyrardów - Kamion, polegający na "Remoncie drogi wojewódzkiej nr 719 w Pruszkowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstańców do skrzyżowania z ul. Brzozową"– nr postępowania 056/16

Numer postępowania:

056/16
Termin składania ofert: 2016-04-27 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
DROGOMEX Sp. z o.o.
05-800 Pruszków
ul. Stefana Bryły 4
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 1093395.59 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wytworzył/Odpowiada: Piotr Antosiewicz

Utworzono: 2016-04-07 15:16:10

Data modyfikacji: 2016-04-22 14:19:13

Modyfikował: Piotr Antosiewicz

Wersja: 1


Powiadom znajomego