Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego:

  • decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym

  • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

    - nr postępowania 072/16.

Numer postępowania:

072/16
Termin składania ofert: 2016-04-20 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na finansowanie tego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 955 527,00 zł brutto i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wytworzył/Odpowiada: Agata Idźkowska

Utworzono: 2016-04-08 12:59:57

Data modyfikacji: 2016-04-15 14:07:46

Modyfikował: Agata Idźkowska

Wersja: 1


Powiadom znajomego