Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Opracowanie dokumentacji projektowej a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego:

  • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  • decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym

  • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

    dla rozbudowy dróg wojewódzkich:

  • nr 627 na odcinkach od km 38+290 do km 39+678 i od km 39+978 do km 41+861

  • nr 677 na odcinku od km 41+560 do km 43+540

    na terenie miasta i gminy Ostrów Mazowiecka” – nr postepowania 054/16

Numer postępowania:

054/16
Termin składania ofert: 2016-05-18 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Konsorcjum Firm, Lider: GETINSA POLSKA Sp. z o.o.
00-511 Warszawa
ul. Nowogrodzka 31
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w SIWZ.
Cena oferty: 1100850.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wytworzył/Odpowiada: Agata Idźkowska

Utworzono: 2016-04-11 09:45:10

Data modyfikacji: 2016-05-12 14:54:08

Modyfikował: Agata Idźkowska

Wersja: 1


Powiadom znajomego