Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Demontaż, dostawa, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych drogach wojewódzkich z podziałem na 3 części -  nr postępowania 074/16

Numer postępowania:

074/16
Termin składania ofert: 2016-05-19 o godz 10:00:00

Część 1

Część 1 Demontaż oraz dostawa wraz z ustawieniem barier ochronnych metalowych typu SP na drodze wojewódzkiej nr 719 w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Postępowanie unieważniono na postawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) z powodu nie złożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

Część 2

Część 2 Demontaż oraz dostawa wraz z ustawieniem barier ochronnych metalowych typu SP na wybranych drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Ostrołęka.

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Postępowanie unieważniono na postawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) z powodu nie złożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

Część 3

Część 3 Demontaż, dostawa, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
GZD sp. z o.o. Sp. k
11-042 Jonkowo k/ Olsztyna
ul. Lipowa 49a
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 187715.71 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wytworzył/Odpowiada: Piotr Antosiewicz

Utworzono: 2016-04-29 13:11:13

Data modyfikacji: 2016-05-13 15:30:47

Modyfikował: Piotr Antosiewicz

Wersja: 1


Powiadom znajomego