Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 694 relacji Przyjmy – Brok – Małkinia – gr. województwa od km 49+463 do km 53+300 długości 3,837 km na terenie gminy Nur i Boguty – Pianki pow. ostrowski, woj. mazowieckie”   – nr postępowania 085/16

Numer postępowania:

085/16
Termin składania ofert: 2016-06-22 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MIKST Sp. z o.o.
07-100 Węgrów
ul. Gdańska 69A
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w siwz
Cena oferty: 2436697.07 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wytworzył/Odpowiada: Wanda Osuch

Utworzono: 2016-06-07 14:40:00

Data modyfikacji: 2016-06-07 14:49:03

Modyfikował: Wanda Osuch

Wersja: 1


Powiadom znajomego