Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Budowa sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 34+475 do km 35+341 na dz. ew. nr 1 ob. Duczki 05 i 2 ob. Duczki 04, na terenie gminy Wołomin, powiatu wołomińskiego”   – nr postępowania 088/16

Numer postępowania:

088/16
Termin składania ofert: 2016-07-07 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
STD Nasiłowski
05-220 Zielonka
ul. Poniatowskiego 63H
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w siwz
Cena oferty: 821640.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wytworzył/Odpowiada: Wanda Osuch

Utworzono: 2016-06-22 12:48:08

Data modyfikacji: 2016-07-04 09:16:02

Modyfikował: Wanda Osuch

Wersja: 1


Powiadom znajomego