Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

 „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 696 na odcinku Kisielany

– Kuce – Chodów od km 22+470 do km 24+542 wraz z remontem przepustu o średnicy 60 cm w km 23+263 na terenie gminy Mokobody i Suchożebry, powiat siedlecki, województwo mazowieckie” – nr postępowania 106/16.

 

Numer postępowania:

106/16
Termin składania ofert: 2016-07-22 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych REGIONALNE DROGI PODLASKIE Sp. z o.o.
08-102 Siedlce
ul. Brzeska 128
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w siwz.
Cena oferty: 804304.16 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wytworzył/Odpowiada: Wanda Osuch

Utworzono: 2016-07-05 11:15:56

Data modyfikacji: 2016-07-18 13:48:38

Modyfikował: Wanda Osuch

Wersja: 1


Powiadom znajomego