Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 638 relacji Sulejówek – gr. m. Warszawy na odcinku od km 0+380 do km 0+946 dł. odcinka 0,566 km, na terenie gminy Sulejówek, powiatu mińskiego”   – nr postępowania 113/16.

Numer postępowania:

113/16
Termin składania ofert: 2016-07-26 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o.
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Kolejowa 28
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 201136.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wytworzył/Odpowiada: Wanda Osuch

Utworzono: 2016-07-11 14:50:54

Data modyfikacji: 2016-07-19 09:34:05

Modyfikował: Wanda Osuch

Wersja: 1


Powiadom znajomego