Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 540 w km 12+020 do 12+450 i w km 14+060 do 15+050 o łącznej dł. 1,420 km na odcinku Kamionki - Sikórz”

– nr postępowania 124/16.

Numer postępowania:

124/16
Termin składania ofert: 2016-08-09 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A.
09-500 Gostynin
ul. Krośniewicka 5
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w siwz
Cena oferty: 547396.86 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wytworzył/Odpowiada: Wanda Osuch

Utworzono: 2016-07-21 11:14:22

Data modyfikacji: 2016-07-21 11:22:08

Modyfikował: Wanda Osuch

Wersja: 1


Powiadom znajomego