Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka – Ostrów

Mazowiecka na odcinku od km 35+700 do km 36+700 (od miejscowości

Komorowo do miejscowości Ostrów Mazowiecka)”

– nr postępowania 122/16.

Numer postępowania:

122/16
Termin składania ofert: 2016-08-05 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MIKST Sp. z o.o.
07-100 Węgrów
ul. Gdańska 69A
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 487474.31 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wytworzył/Odpowiada: Piotr Antosiewicz

Utworzono: 2016-07-21 12:12:55

Data modyfikacji: 2016-07-29 14:41:09

Modyfikował: Piotr Antosiewicz

Wersja: 1


Powiadom znajomego