Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 od km 14+550 do km 16+613  na odcinku Bierzewice – Gostynin – etap 2 w km 14+808 do km 15+580 dł. 0,772 km” 

 – nr postępowania 130/16

Numer postępowania:

130/16
Termin składania ofert: 2016-08-12 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A.
09-500 Gostynin
ul. Krośniewicka 5
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w siwz
Cena oferty: 1778298.58 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wytworzył/Odpowiada: Wanda Osuch

Utworzono: 2016-07-26 15:51:29

Data modyfikacji: 2016-08-08 08:51:21

Modyfikował: Wanda Osuch

Wersja: 1


Powiadom znajomego