Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr  697 na odc. od km 17+675 do km 17+875 w m. Trzebucza w zakresie budowy zatok autobusowych na terenie gminy Grębków, pow. węgrowski, woj. mazowieckie - nr postępowania 137/16

Numer postępowania:

137/16
Termin składania ofert: 2016-08-17 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ponieważ nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wytworzył/Odpowiada: Piotr Antosiewicz

Utworzono: 2016-07-27 14:01:07

Data modyfikacji: 2016-07-27 15:25:17

Modyfikował: Piotr Antosiewicz

Wersja: 1


Powiadom znajomego