Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Budowa chodnika w ciągu ul. Puławskiej (droga woj. nr 731) od km 11+781 do km 12+202 na terenie miasta Warka, woj. mazowieckie” – nr postępowania 142/16

Numer postępowania:

142/16
Termin składania ofert: 2016-08-30 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Konsorcjum Firm, Lider: F.H.U. BRUK - BUD Piotr Skoczek, Partner: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o. o.
05-430 Celestynów
Pogorzel, ul. Świerkowa 31
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w siwz
Cena oferty: 299050.76 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wytworzył/Odpowiada: Wanda Osuch

Utworzono: 2016-07-27 17:24:55

Data modyfikacji: 2016-07-27 17:38:29

Modyfikował: Wanda Osuch

Wersja: 1


Powiadom znajomego