Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 od km 47+691 do km 48+365 w m. Stara Kornica w zakresie budowy chodnika” i „Budowa oświetlenia drogowego w m. Stara Kornica na terenie gminy Stara Kornica, powiat. łosicki, woj. mazowieckie” - nr postępowania 141/16

Numer postępowania:

141/16
Termin składania ofert: 2016-08-30 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INŻYNIERIA S.A.
21-400 Łuków
ul. Łapiguz 102
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w SIWZ.
Cena oferty: 870141.35 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wytworzył/Odpowiada: Agata Idźkowska

Utworzono: 2016-07-27 17:56:13

Data modyfikacji: 2016-07-27 18:05:35

Modyfikował: Agata Idźkowska

Wersja: 1


Powiadom znajomego