Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 od km 51+338 do km 51+758 w m. Wólka Nosowska w zakresie budowy chodnika” i „Budowa oświetlenia drogowego w m. Wólka Nosowska na terenie gminy Stara Kornica, pow. łosicki, woj. mazowieckie”  – nr postępowania 145/16.

Numer postępowania:

145/16
Termin składania ofert: 2016-09-19 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Drogowych DROG-INWEST Daniel Kosmalski
08-110 Siedlce
ul. Juliusza Słowackiego 19
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 450305.71 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2016-09-02 09:06:29

Data modyfikacji: 2016-09-15 14:49:21

Wersja: 1


Powiadom znajomego