Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 633 polegająca na budowie chodnika      i zjazdów na odcinku od km 8+127 do km 8+732 oraz od km 8+782 do km 9+120 po stronie prawej w miejscowości Rembelszczyzna ul. Jana Kazimierza, na terenie Gminy Nieporęt, powiat legionowski -  nr postępowania 144/16

Numer postępowania:

144/16
Termin składania ofert: 2016-09-23 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Roboty Ziemne - Budowlane Janusz Mróz
05-120 Legionowo
ul. Sobieskiego 41/30
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 384704.14 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2016-09-06 07:36:14

Data modyfikacji: 2016-09-20 10:23:42

Wersja: 1


Powiadom znajomego