Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, oraz ubezpieczenie w zakresie OC, AC/KR, NNW floty pojazdów MZDW, w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r., z podziałem na dwie części” - nr postępowania 147/16

Numer postępowania:

147/16
Termin składania ofert: 2016-10-21 o godz 10:00:00

Część 1

Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.
00-805 Warszawa
ul. Chmielna 85/87
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 1386531.57 brutto

Część 2

ubezpieczenie w zakresie OC, AC/KR, NNW floty pojazdów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
00-668 Warszawa
ul. Noakowskiego 22
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 943313.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2016-09-19 14:32:15

Data modyfikacji: 2016-10-18 15:00:39

Wersja: 1


Powiadom znajomego