Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 697 na odc. od km 17+675 do km 17+875 w m. Trzebucza w zakresie budowy zatok autobusowych na terenie gminy Grębków, pow. węgrowski, woj. mazowieckie - nr postępowania 153/16

Numer postępowania:

153/16
Termin składania ofert: 2016-10-25 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
ADAR Spółka Cywilna Dariusz Dymowski Adam Bieliński
08-125 Suchożebry
Krześlinek 55
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 258406.53 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2016-10-10 14:14:54

Data modyfikacji: 2016-10-10 14:29:15

Wersja: 1


Powiadom znajomego