Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich,  będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 22 zadania”  – nr postępowania 154/16

Numer postępowania:

154/16
Termin składania ofert: 2016-12-01 o godz 10:00:00

Część 1

Część 1 – Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock, Obwodu Drogowego w Gostyninie.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
MULTISERWIS Katarzyna Rasiewicz
09-506 Nowy Duninów
Popłacin 6a
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 68759.28 brutto

Część 2

Część 2 - Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock, Obwodu Drogowego w Sannikach.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
MULTISERWIS Katarzyna Rasiewicz
09-506 Nowy Duninów
Popłacin 6a
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 130356.00 brutto

Część 3

Część 3 - Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Gostynin - Płock, Obwodu Drogowego w Bielsku

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
MULTISERWIS Katarzyna Rasiewicz
09-506 Nowy Duninów
Popłacin 6a
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 132570.00 brutto

Część 4

Część 4 - Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego w Ciechanowie Obwodu Drogowego w Grudusku

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe DERWEX Rafał Durka
06-425 Karniewo
Malechy 38
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 16416.00 brutto

Część 5

Część 5 - Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego w Ciechanowie Obwodu Drogowego w Żurominie

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowo-Rolnicza w Karniewie
06-425 Karniewo
ul. Parkowa 3
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 16718.40 brutto

Część 6

Część 6 - Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego w Ciechanowie Obwodu Drogowego w Ciechanowie

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowo-Rolnicza w Karniewie
06-425 Karniewo
ul. Parkowa 3
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 31536.00 brutto

Część 7

Część 7 - Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki Obwodu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
CLEAN TEAM Łukasz Tataj Paweł Stusiński s.c.
96-100 Skierniewice
ul. Mokra 11E
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 73332.00 brutto

Część 8

Część 8 - Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki Obwodu Drogowego w Łazach

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
DRWALEX Wiesław Grzyb
07-402 Lelis
Białobiel, ul. Spokojna 7
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 88760.88 brutto

Część 9

Część 9 - Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwodu Drogowego w Myszyńcu

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowo-Rolnicza w Karniewie
06-425 Karniewo
ul. Parkowa 3
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 77025.60 brutto

Część 10

Część 10 - Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe DERWEX Rafał Durka
06-425 Karniewo
Malechy 38
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 90288.00 brutto

Część 11

Część 11 - Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Nasielsku.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe DERWEX Rafał Durka
06-425 Karniewo
Malechy 38
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 60566.40 brutto

Część 12

Część 12 - Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Wołominie 3.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
P.H.U. Sadowski Marcin
07-320 Małkinia Górna
ul. Konstytucji 3 Maja 1
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 102131.28 brutto

Część 13

Część 13 - Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwodu Drogowego w Wołominie 4.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe DERWEX Rafał Durka
06-425 Karniewo
Malechy 38
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 73310.40 brutto

Część 14

Część 14 - Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwodu Drogowego w Siedlcach.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
REMONDIS Sp. z o.o.
02-981 Warszawa
ul. Zawodzie 16
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 69444.00 brutto

Część 15

Część 15 - Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwodu Drogowego w Kosowie Lackim.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
P.H.U. Sadowski Marcin
07-320 Małkinia Górna
ul. Konstytucji 3 Maja 1
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 63099.00 brutto

Część 16

Część 16 - Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Nowym Mieście.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
DREW-BUD Zakład Utrzymania i Pielęgnacji Zieleni Budek Łukasz
96-214 Cielądz3
Komorów 15
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 79709.40 brutto

Część 17

Część 17 - Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Siczkach.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe INTERBUD Sp. z o.o.
26-600 Radom
ul. Limanowskiego 154
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 43000.20 brutto

Część 18

Część 18 - Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwodu Drogowego w Radomiu.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
PUH EKO-MATI Mateusz Matysek
26-807 Smardzew
Smardzew 12
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 19000.44 brutto

Część 19

Część 19 - Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Otwocku.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
SPECBRUK Magdalena Laskus
05-408 Glinianka
Wola Karczewska ul. Doliny Świdra 78
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 19440.00 brutto

Część 20

Część 20 - Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Maciejowicach.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
REMONDIS Sp. z o.o.
02-981 Warszawa
ul. Zawodzie 16
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 25704.00 brutto

Część 21

Część 21 - Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Piasecznie.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
CERMAT-PRODBET Sp. z o.o.
05-504 Złotokłos
Prace Duże, ul. Piaseczyńska 19
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 30000.00 brutto

Część 22

Część 22 - Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwodu Drogowego w Warce.

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
PUH EKO-MATI Mateusz Matysek
26-807 Smardzew
Smardzew 12
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w siwz (cena 100%)
Cena oferty: 23598.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2016-10-28 10:08:38

Data modyfikacji: 2016-11-30 12:06:47

Wersja: 1


Powiadom znajomego