Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Budowa Bazy Obwodu Drogowego w Krasnosielcu (rozbiórka wraz z utylizacją płyt azbestowych oraz budowa budynku administracyjno - socjalnego, łącznie z budową magazynu soli) w systemie projektuj i buduj - etap III przebudowa placu manewrowego w Krasnosielcu.– Nr postepowania 158/16

Numer postępowania:

158/16
Termin składania ofert: 2016-11-18 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
ZHU KOPTRANS Leszek Rzewnicki
06-200 Maków Maz.
ul. Polna 28
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 426810.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2016-11-03 14:28:43

Data modyfikacji: 2016-11-03 14:31:36

Wersja: 1


Powiadom znajomego