Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Opracowanie dokumentacji projektowej a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego:

  • decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym
  • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko” - nr postępowania 128/15.

Numer postępowania:

128/15
Termin składania ofert: 2015-11-09 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Lider Konsorcjum: MP-MOSTY Sp. z o.o.
30-703 Kraków
ul. Dekerta 18
Uzasadnienie wyboru: Oferta z największą liczba punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ
Cena oferty: 3124200.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2016-11-08 11:35:15

Data modyfikacji: 2016-11-08 11:35:15

Wersja: 1


Powiadom znajomego