Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Świadczenie usług w zakresie dozoru obiektów i mienia w Rejonach Drogowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego z podziałem na 5 części.” - nr postępowania 167/16

Numer postępowania:

167/16
Termin składania ofert: 2016-12-27 o godz 10:00:00

Część 1

Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia: Rejon Drogowy Radom  Obwód Drogowy w Radomiu, ul. Wolanowska 61 (Obiekt nr 1)

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
KERIM Mirosław Hendel
26-600 Radom
ul. Dzielna 11
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 136852.36 brutto

Część 2

Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno  Siedziba Rejonu Drogowego Otwock, ul. Górna 18 (Obiekt nr 2)  Obwód Drogowy w Piasecznie przy ul. Elektronicznej 4a (Obiekt nr 3)

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Agencja Ochrony Osób i Mienia INTER - POL SECURITY Sp. z o.o.
00-317 Warszawa
ul. Wiślana 8
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 274099.10 brutto

Część 3

Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Wołomin  Siedziba Rejonu Drogowego Wołomin, ul. Kobyłkowska 1 (Obiekt nr 4).

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Agencja Ochrony Osób i Mienia INTER - POL SECURITY Sp. z o.o.
00-317 Warszawa
ul. Wiślana 8
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 137049.55 brutto

Część 4

Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Ostrołęka  Siedziba Rejonu Drogowego Czerwin przy ul. Świerczewskiego 94 (Obiekt nr 5)

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Agencja Ochrony Osób i Mienia INTER - POL SECURITY Sp. z o.o.
00-317 Warszawa
ul. Wiślana 8
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 137049.55 brutto

Część 5

Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Grodzisk Maz.  Siedziba Rejonu Drogowego Grodzisk Maz., ul. Traugutta 41 (Obiekt nr 6)

Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Agencja Ochrony Osób i Mienia INTER - POL SECURITY Sp. z o.o.
00-317 Warszawa
ul. Wiślana 8
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 137049.55 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2016-12-16 14:04:56

Data modyfikacji: 2016-12-16 15:09:36

Wersja: 1


Powiadom znajomego