Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz – Ostrołęka na odcinku od km 119+300 do km 123+100 z wyłączeniem skrzyżowania od km 122+200 do km 122+600 (L=3,400 km)” - nr postępowania 163/16

Numer postępowania:

163/16
Termin składania ofert: 2017-01-11 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk
06-100 Pułtusk
Kacice 76
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 3850000.00 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2016-12-22 12:35:04

Data modyfikacji: 2016-12-30 12:43:30

Wersja: 1


Powiadom znajomego