Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 811 od km 1+438 do km 4+710 w miejscowości Chybów – Hołowczyce wraz z remontem przepustu w km 2+680 na terenie gminy Sarnaki, pow. łosicki, woj. mazowieckie” – nr postępowania 161/16

Numer postępowania:

161/16
Termin składania ofert: 2017-01-10 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych REGIONALNE DROGI PODLASKIE Sp. z o.o.
08-102 Siedlce
ul. Brzeska 128
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Cena oferty: 1902207.15 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2016-12-23 08:57:25

Data modyfikacji: 2016-12-30 12:37:29

Wersja: 1


Powiadom znajomego