Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile zajdzie taka potrzeba) • decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin. – nr postępowania 162/16

Numer postępowania:

162/12
Termin składania ofert: 2017-01-19 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) z powodu niewpłynięcia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2016-12-23 13:05:51

Data modyfikacji: 2017-01-13 13:19:38

Wersja: 1


Powiadom znajomego