Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 22+800 do km 24+300 wraz z remontem chodnika od ulicy Inżynierskiej w kierunku Kozłowa strona lewa 100m, strona prawa 450m” – nr postępowania 165/16

Numer postępowania:

165/16
Termin składania ofert: 2017-01-23 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
DROGOMEX Sp. z o.o.
05-800 Pruszków
ul. Stefana Bryły 4
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i siwz
Cena oferty: 939145.96 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2016-12-27 13:43:42

Data modyfikacji: 2017-01-17 09:17:22

Wersja: 1


Powiadom znajomego